Zapowiedź wydawnicza – Przewodnik po Mazowszu

Opublikowano: 20 lipca 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
20 lipca 2015 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

Zapowiedź wydawnicza

Już wkrótce ukaże się II poszerzone wydanie Przewodnika po Mazowszu śladami Jana Pawła II autorstwa Stanisława Łucia.

Ze względu na rok św. Jana Pawła II, a także na ciekawe i odkrywcze, monograficzne ujęcie tematu, na zebranie danych w terenie, ich lokalizację i próbę scalenia, z uwagi na wstawki tekstów źródłowych, a przede wszystkim jasny cel główny – książka ze wszech miar zasługuje na uaktualnienie i upowszechnienie. Od pierwszego wydania Przewodnika minęły cztery lata. Sporo się zmieniło. Jan Paweł II został beatyfikowany i kanonizowany. Stał się dla nas już nie tylko wzorem do naśladowania, ale również pośrednikiem w modlitwie i pomocnikiem na krętych życiowych szlakach. Dzisiaj chodzimy drogami, którymi chodził święty człowiek.

Jego ścieżki na Mazowszu nie mają formy ciągłych szlaków, jednak wędrując po zaproponowanych w Przewodniku trasach, odwiedzamy miejsca, gdzie zostawił swoje ślady, czasem także pamiątki, które z czasem stają się rodzajem relikwii. Kult Świętego jest na Mazowszu bardzo żywy, powstają nowe pomniki, witraże, obrazy, czasem ołtarze jemu poświęcone. Budowane są nowe kościoły pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Szczególnie ważne miejsce zajmują „żywe pomniki”, a więc instytucje, szkoły, inicjatywy.

Drugie wydanie Przewodnika próbuje nadążyć za tymi zmianami, dlatego zostało rozszerzone. Mamy nadzieję, że spotka się z przychylnym przyjęciem odbiorców i ułatwi dotarcie do miejsc papieskich na Mazowszu.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II