Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Integracja a bezpieczeństwo…

Opublikowano: 30 kwietnia 2015 r.
30 kwietnia 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

Dnia 25 kwietnia 2015 roku Instytut Papieża Jana Pawła II uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE. Organizatorem konferencji i jej gospodarzem była Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Wydarzenie zorganizowane zostało w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku i Utenos Kolegija. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak.

Konferencja miała charakter panelowy, równolegle odbywały się – główna sesja plenarna, pięć paneli tematycznych oraz panel studencki.

Konferencja dotyczyła pedagogiczno-psychologicznych aspektów bezpieczeństwa i integracji, prawno-administracyjnych aspektów bezpieczeństwa i integracji, międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa i integracji, bezpieczeństwa i integracji w wymiarze globalnym, społeczno-socjalny wymiar bezpieczeństwa i integracji.

Głównym celem organizatorów konferencji było podjęcie debaty oraz wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa i integracji.

Na jednym z paneli swój referat pt. Wychowanie do pokoju w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II wygłosił Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Zdzisław Struzik. Nauczanie Świętego Jana Pawła II, który wychowywał do pokoju, wskazuje na Ewangelię, na godność człowieka, a szczególnie na obowiązek wprowadzania wartości pokoju. Wychowanie do pokoju jest szansą na to, że świat odstąpi od egoizmu i zrozumie, że pokój jest wartością życia wszystkich ludzi.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II

Pozostałe aktualności

Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!