NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “WARTOŚĆ I WAŻNOŚĆ WIEKU DOJRZAŁEGO”

Opublikowano: 19 kwietnia 2019 r.

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja z serii „Zeszyty o Bożej Opatrzności”. Zeszyt nr 12, autorstwa ks. dra hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW, ukazuje znaczenie wieku dojrzałego przez pryzmat nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Ze wstępu ks. Tadeusza Aleksandrowicza, proboszcza Parafii Opatrzności Bożej:

“Starość jest ostatnim etapem ludzkiej drogi na ziemi i znakiem Bożego błogosławieństwa. W przeszłości ludzi starych otaczano głębokim szacunkiem. Obecnie w wielu społeczeństwach rola seniorów jest lekceważona, czy wręcz deprecjonowana. Erozja tradycyjnych wartości często wynika z nieuporządkowanego dążenia do rozwoju, stawiającego na pierwszym miejscu doraźną przydatność i wydajność człowieka. Wobec takich realiów ludzie starsi sami stają przed pytaniem, czy ich życie jest jeszcze użyteczne.

Zagadnienia związane z problematyką starości były wyjątkowo bliskie Janowi Pawłowi II. Mówiąc o „niedopuszczalnym zepchnięciu starszych na margines życia” i odwołując się do pozytywnych przykładów kultur, otaczających starość szacunkiem i miłością, upominał się niejako o przywrócenie godności ludziom w podeszłym wieku wszędzie tam, gdzie są oni niedoceniani, czy traktowani z pogardą. Nie trzeba przekonywać, jak ważne jest dzisiaj sięganie do tej mądrości. Niech ten Zeszyt, poświęcony wartości wieku dojrzałego w nauczaniu papieskim, stanie się do tego zachętą”.