Nowość wydawnicza: “Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus i Laborem exercens”

Opublikowano: 6 marca 2018 r.

Niniejsza publikacja, przygotowywana przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukazała się w serii wydawniczej Instytutu pt.: Rozprawy i Monografie, t. XXI.

Teksty zebrane w niniejszym tomie koncentrują się wokół pytań: Czy w tym świecie szybko zmieniających się „rzeczy nowych” warto wsłuchiwać się w głos Papieża na temat pracy, zysku, przedsiębiorczości, dobrobytu, płacy, praw robotników? Czy istnieje jakiś związek między chrześcijaństwem a ekonomią, czy też nie ma znaczenia, czy uprawia się ją jako chrześcijanin, buddysta czy ateista, bowiem działalność ekonomiczna sama w sobie jest „neutralna”?, itd. – są odpowiedzią na zachętę Papieża, by „patrzeć dookoła”. Autorzy tekstów są zarówno teoretykami, jak i praktykami; przedstawicielami filozofii, znawcami katolickiej nauki społecznej, ale też socjologii i prawa. Ta wieloaspektowość z pewnością ubogaca owo „spoglądanie dookoła”. Niektóre teksty są referatami, przygotowanymi na międzynarodową konferencję pt. „Chrześcijaństwo a ekonomia. Konferencja międzynarodowa w 1050 rocznicę Chrztu Polski i rocznice ogłoszenia encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus (1991) i Laborem Exercens (1981)”, która odbyła się 25 listopada 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; inne powstały po dyskusjach w ramach tej konferencji, jeszcze inne powstały specjalnie dla tego tomu. Teksty są publikowane w języku polskim, angielskim i niemieckim, natomiast są też zaopatrzone w obszerne streszczenia – tak by główne tezy artykułów były dostępne wielu myślicielom zainteresowanym poruszaną tematyką.