Posiedzenie Zespołu Teorii Wychowania działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Opublikowano: 27 października 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Wydarzenia
27 października 2017 | Kategorie: Aktualności, Wydarzenia

W dniu 25 października b.r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu Teorii Wychowania działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w którym Instytut Papieża Jana Pawła II czynnie uczestniczył.

Na posiedzeniu podejmowano zagadnienia związane w wychowaniem moralnym. Głos zabierali przedstawiciele różnych instytucji i uczelni, m.in. Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i in.

Instytut przekazał uczestnikom publikacje związane z wychowaniem, m. in. Program Wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II oraz Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II., które stanowią swoisty fundament poruszanych kwestii podczas posiedzenia.

Program posiedzenia

11.00-11.15 – Otwarcie posiedzenia. Informacje bieżące dotyczące działania Zespołu Teorii Wychowania

– dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski; dr hab. prof. UŁ Alina Wróbel

 

11.15-12.15 – Seminarium Naukowe

Wychowanie moralne. Między tradycją a współczesnością

Wystąpienia panelowe zaproszonych gości:

  • dr hab. Jarosław Horowski (UMK w Toruniu);
  • dr hab. prof. UO Arkadiusz Żukiewicz (Uniwersytet Opolski);
  • ks. dr Marek Jeziorański (KUL – Lublin).

Przerwa

12.30-13.30

Debata: Wychowanie moralne. Między wolnością i zniewoleniem

Moderatorzy: dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski);

                         dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski).

13.30-14.30 -Sprawy różne / wolne wnioski / prezentacja projektowanych konferencji

14.30 – Zakończenie posiedzenia