„Krzyż Wiary i Nadziei”

Opublikowano: 11 czerwca 2018 r.
11 czerwca 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział Archiwalny

W ostatnim czasie Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej IPJPII poszerzył swoje zbiory o sześć bardzo ciekawych numizmatów. Pierwszy z nich został wybity z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Posiada on unikatowy kształt granic Polski. Został wykonany ze srebra próby 999 w nakładzie 300 egzemplarzy. Masa, selektywnie złoconego numizmatu wynosi 20 g, zaś jego wymiary 31,1 x 31 mm.

Do Archiwum IPJPII włączono również czwartą i piątą monetę z kolekcji pt. „Jan Paweł II – Apostoł Miłości i Pokoju”. Oba posiadają identyczne parametry mennicze oraz nominał – „100 Totus Tuus”. Numizmaty zostały wykonane ze srebra próby 999 oraz ozdobione kapsułą z filigranową wstawką pokrytą 24-karatowym złotem, przedstawiającą gołębicę – symbol Ducha Świętego. Średnica monet wynosi 38,61 mm zaś masa 15,85 g. Obie wybito w liczbie 966 egzemplarzy. Na rewersie monety „ W obronie Polski i Polaków – Solidarność” uwieczniono wizerunek Jana Pawła II przemawiającego na stojąco do rzeszy Polaków, wśród których widoczny jest transparent: „Nie ma Wolności bez Solidarności”. W otoku nad wizerunkiem Ojca Świętego widnieje napis „JAN PAWEŁ II”, zaś u dołu: „SOLIDARNOŚĆ 31.08.1980”.  W pobliżu podobizny Papieża można dostrzec w kapsule pozłacany wizerunek gołębicy. Każdy numizmat z opisywanej serii posiada ten symboliczny symbol Parakleta.

Natomiast na rewersie piątego numizmatu z kolekcji, zatytułowanego „Jan Paweł II – Papież przebaczenia” można zobaczyć popiersie modlącego się Ojca Świętego trzymającego w dłoniach ferulę – papieski pastorał, zakończony krzyżem. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zawarto wizerunek serca, w którym wybito następujący cytat: „Powinniśmy zawsze przebaczać, pamiętając o tym, że sami potrzebujemy przebaczenia. Jan Paweł II”. W dolnej części otoku widnieje napis „Papież Przebaczenia”.

Kolejnym pozyskanym numizmatem jest srebrna moneta o nominale 10 złotych, wybita z okazji 50. rocznicy wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich”. Na rewersie wybito wizerunek głównego inicjatora i autora listu – abpa Bolesława Kominka (1903-1974) – Metropolity Wrocławskiego, który dnia 5 marca 1973 r. został przez papieża Pawła VI kreowany kardynałem. Moneta, do której wybicia użyto stempla lustrzanego (z mikrodrukiem), posiada średnicę 32,00 mm, zaś masę: 14,14 g. Projektantem numizmatu jest Robert Kotowicz, zaś producentem Mennica Polska S.A., która wykonała numizmat na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

Przedostatnim pozyskanym przez Dział Dokumentacji Archiwalnej IPJPII numizmatem jest moneta „Milenium Chrztu Polski”, o nominale 2500 Franków CFA (Frank CFA obowiązuje w 14 państwach środkowej Afryki). Na rewersie, w zależności od kąta nachylenia monety, widoczne są dwie postaci: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i księcia Mieszka I oraz zarys granic Polski z roku 966 oraz z roku 1966 r. Emitentem monety, wykonanej ze srebra próby 999 jest Republika Kamerunu. Przy produkcji numizmatu zastosowano trzy techniki zdobnicze: druk cyfrowy, matowienie oraz efekt kątowy. Średnica monety wynosi 38,61 mm, zaś jego masa 17,50 g. Wybito ją w liczbie 966 egzemplarzy.

Ostatnim nabytkiem Archiwum IPJPII jest „Krzyż Wiary i Nadziei” – srebrny numizmat kolekcjonerski pt. „Jan Paweł II z cząstką Ziemi Świętej” w drewnianej oprawie. Został on wykonany ze srebra próby 925 z wykorzystaniem zdobienia w postaci druku cyfrowego. Numizmat ma średnicę 32 mm, masę 10 g, zaś nakład 966 egzemplarzy. Na awersie widoczny jest modlący się Jan Paweł II oparty o ferulę (pastorał papieski). Obok tegoż wizerunku umieszczono kapsułę z cząstką Ziemi Świętej. Numizmat wkomponowano w górną część pionowego ramienia drewnianego krzyża. Długość tego ostatniego wynosi 16 cm, szerokość: 10,5 cm, zaś szerokość ramion: 4,5 cm. Poniżej zamieszczono zdjęcia opisanych powyżej numizmatów.