Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” po raz szósty na Mazowszu!

Opublikowano: 30 sierpnia 2016 r.
30 sierpnia 2016 | Kategorie: Aktualności, Konkursy, Zapowiedzi

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w  Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.  Termin zgłaszania kandydatów  30 września 2016 r.

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania:

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Regulamin

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Formularz zgłoszeniowy

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Formularz zgłoszeniowy