Cykl prelekcji Pielgrzymowanie Świętego Jana Pawła II – 11 marca 2015 r.

Opublikowano: 17 marca 2015 r.
17 marca 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

Pielgrzymowanie Świętego Jana Pawła II do Afryki – tej tematyki dotyczyła pierwsza z prelekcji zorganizowana przez Centrum Kultury Wilanów i Instytut Papieża Jana Pawła II, 11 marca 2015 r.

Uczestnikami prelekcji były osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład prezentował ks. prof. dr hab. Jarosław Różański. Słuchaczom została wygłoszona relacja Kościoła wiary chrześcijańskiej do kultury afrykańskiej, początki chrystianizacji Afryki oraz program pielgrzymek Ojca Świętego tego kontynentu.

Kolejne wykłady (15 kwietnia, 6 maja 2015 r.) zostaną poświęcone zagadnieniom związanym z Podróżowaniem Jana Pawła II do Ameryki Południowej, Łacińskiej i Polski.