Digitalizacja znaczków pocztowych ze zbiorów IPJPII

Opublikowano: 21 marca 2018 r.
21 marca 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział Archiwalny, Zapowiedzi

W 2018 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu będzie digitalizował, znajdujące się w jego posiadaniu cenne zbiory filatelistyczne. W pierwszej kolejności skanowane i opisywane będą znaczki, upamiętniające pielgrzymki oraz inne ważne wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II, pozyskane w Poczcie Polskiej. Pochodzą one z czterech kontynentów: Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej. Finałem digitalizacji będzie stworzenie pliku graficznego na bazie zeskanowanych znaczków oraz ich opisów. Plik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II, tak, aby każdy internauta mógł zapoznać się z jego zawartością. W dalszej kolejności pracownik Archiwum przystąpi do digitalizacji kolekcji filatelistycznej Poczty Watykańskiej z okresu, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadał Papież-Polak, czyli z lat 1978-2005. Z racji znacznej obszerności wspomnianego wyżej zbioru, skanowanie oraz opisywanie znaczków zostanie podzielone na kilka etapów. Pliki prezentujące zdigitalizowane pozycje filatelistyczne, będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej IPJPII. Poniżej zaprezentowano osiem znaczków pozyskanych w Poczcie Polskiej.