Zapowiedź wydawnicza – Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury

Opublikowano: 30 sierpnia 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
30 sierpnia 2016 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

Już we wrześniu ukaże się nowa publikacja w Instytucie Papieża Jana Pawła II. Będzie to zbiorowy tom pt. Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, pod red. naukową dr M.K. Frąckiewicz i ks. prof. UKSW dr. hab. A.J. Najdy. Będzie to pierwsza książka zaplanowanego cyklu poświęconego interdyscyplinarnemu spojrzeniu na Słowo Boże w perspektywie rozmaitych dziedzin badawczych i różnych przekazów kultury.

Do dyskusji zostało zaproszone zróżnicowane grono badaczy i użytkowników języka: bibliści, językoznawcy, katecheci, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, neofilologowie, poloniści, socjologowie i teologowie. Każdy z autorów patrzy na język biblijno-religijny z perspektywy zawodowej, profesjonalnej i osobistej.

Poza wstępem i wprowadzeniem, praca zawiera cztery zasadnicze części, noszące kolejno tytuły: „Rozumienie Słowa Bożego”, „Słowo Boże w słowie pięknym”, „Słowo Boże w dyskursie edukacyjnym” oraz „Słowo Boże w sztuce i kulturze ludowej”. 

Będzie to ciekawa publikacja dla każdego, kto interesuje się wynikami badań i refleksją nad miejscem, rolą i funkcją języka biblijno-religijnego we współczesnych przekazach (np. w kazaniu, tekście literackim, publicystycznym, w reklamie, tekście gwarowym, w dziele malarskim), w szerokim kontekście. Badacze wskazali, że język biblijno-religijny to język Kościoła i kod kultury Europy, ciągle bardzo ważny, budujący świadomość i hierarchię wartości w oparciu o tradycję, odwołujący się do zbiorowej wyobraźni, stanowiący istotny element identyfikowalnej i ocalającej tożsamości współczesnego człowieka.

Zapraszamy.