Zapowiedź wydawnicza

Opublikowano: 8 marca 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
8 marca 2016 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się publikacja s. Benedetty – Marty Hutnikiewicz ZSJM pt. „Miłosierni na wzór Ojca – splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej”.

Będzie to obszerna praca naukowa poświęcona czasownikowi splagcni,zomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej. Na język polski tłumaczony jest on najczęściej jako „wzruszył się głęboko”, „ulitował się”, „okazał współczucie”. Źródłosłów tego terminu w języku greckim odsyła do wnętrzności człowieka pojmowanych jako siedlisko najgłębszych uczuć i poruszeń. W teologii miłosierdzia, przekazanej przez Ewangelistę Łukasza, czasownik splagcni,zomai ma szczególne znaczenie. Nie pojawia się on bowiem w jego dziele w tekstach, które są wspólne tradycji synoptycznej, występuje wyłącznie w tekstach pochodzących z własnego źródła Ewangelisty. Można więc przypuszczać, że zabieg ten nie jest przypadkowy, lecz że autor trzeciej Ewangelii kanonicznej pragnął nadać temu leksemowi szczególne znaczenie i pozycję.

Analizowanie zagadnień związanych z miłosierdziem Bożym jest szczególnie aktualne obecnie, ponieważ papież Franciszek ogłosił dla całego Kościoła Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Rozpoczął się on 8 grudnia 2015 roku. Ewangelia Łukaszowa mówi o tym miłosierdziu szczególnie dużo, zaś przypowieści omawiane w niniejszej pracy są niezwykle bogatym źródłem wiedzy o miłosierdziu, są perłami Ewangelii. Sam Papież sięga do nich w bulli ogłaszającej ten wyjątkowy rok – Misericordiae Vultus. W tej perspektywie szczególnie cenne są właśnie perykopy o miłosiernym ojcu, miłosiernym Samarytaninie, spotkaniu Jezusa z wdową u bram Nain. Dzięki nim mamy bowiem szansę spojrzeć w ojcowskie serce Boga bogatego w miłosierdzie, Ojca o sercu pełnym współczucia.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II

Pozostałe aktualności

Oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”

22 stycznia 2022 r. o godz.18.00 w Bazylice Jasnogórskiej odbyło się prawykonanie oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”, które zostało skomponowane przez Wincentego z Krakowa. Organizatorem koncertu był Jasnogórski Instytut Maryjny, a Instytut Papieża Jana Pawła II objął to wydarzenie patronatem. Koncert został nagrany przez Radio Jasna Góra i będzie dostępny w internecie.

czytaj dalej

Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!