Jan Paweł II w Peru

Opublikowano: 28 lutego 2012 r.
Kategorie: Konferencje
28 lutego 2012 | Kategorie: Konferencje

SPOTKANIE Z AMBASADOR PERU

29.02.2012 r. (środa)

Godz. 15:00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(kampus przy ul. Dewajtis 5)

Sala 225

 

Zapraszamy na spotkanie z Ambasador Peru, które odbędzie się ze studentami i doktorantami Sekcji Misjologii UKSW.

Pani Martha Chavarri Dupuy przedstawi historie Peru i opowie o tamtejszej różnorodności kulturowej. Na zakończenie spotkania zostanie zaprezentowana książka „Jan Paweł II w Peru”, zawierająca materiały konferencyjne z sympozjum, które obradowało 18 marca 2009 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Auli Jana Pawła II.

O KSIĄŻCE:

Zawartość pozycji ogniskuje się na wygłoszonych wówczas (następnie opracowanych przez autorów) referatach akademickich. Wprowadzenie redaktora prowadzącego tego tomu, ks. dr. Tomasza Szyszki SVD, przybliża tak potrzebną i ceną współpracę przedstawicieli nauki ze studentami z Naukowego Koła Misjologów. Redaktor przedstawia również w zarysie m. in. tezy wystąpień wygłoszonych na sesji, jednak nie podanych później ostatecznie do opublikowania.

Papież był z pielgrzymkami do Peru dwukrotnie: w lutym 1985. i w maju 1988 roku. Za pierwszym razem miał się zetknąć z sygnałami sprzeciwu a nawet wrogości, wysyłanymi ze strony sił lewicowej guerrilli, upostaciowanych w grupach militarnych, rozsiewających wśród Peruwiańczyków strach, przemoc, terror, zniszczenie. Za drugim razem podobnie przyjazd dostojnego Gościa (zwłaszcza w rejonie Ayacucho – kolebce inspirowanej marksizmem działalności propagandowej i militarnej organizacji „Świetlisty Szlak”) miał być wykorzystywany do uzyskania poparcia wśród kontestujących porządek ładu państwowego warstw społecznych.

Jak pokazują badania szczegółowe, Jan Paweł II, przemawiając w imieniu Chrystusa oraz Kościoła, niosąc Dobrą Nowinę, czy wprowadzając wśród wiernych chrześcijan w Peru pokój społeczny, w wielu wypadkach i sprawach skutecznie udaremniał te działania wywrotowe. W gronie autorów zbioru czytelnicy zetkną się m. in. z osobami, które przez wiele lat pracowały w Peru (ks. dr Zdzisław Struzik), obserwowały działalność misjonarską (o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv.) lub mogły łączyć potrzeby naukowej eksploracji zagadnień historyczno-ideowo-polityczno-społecznych z bezpośrednią obserwacją tak źródeł, jak przykładów konkretnych problemów podczas wyjazdów do krajów Ameryki Łacińskiej (prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, ks. dr Tomasz Szyszka SVD).

Książka została opatrzona dość obszernym aneksem. Znalazły się w nim przemówienia Jana Pawła II, wygłoszone w Peru. Ciekawą nowością dla odbiorców będą wypowiedzi i spontaniczne wtrącenia Papieża podczas spotkań z ludnością autochtoniczną. Są one prawie w ogóle nie znane, a zostały zarejestrowane, co wykorzystano (w tłumaczeniach red. prowadzącego tomu, ks. dra Tomasza Szyszki SVD) w kilku

miejscach zbioru. Na końcu pozycji znalazły miejsce zdjęcia przybliżające zarówno dziedzictwo nauczania i bytności Jana Pawła II w Peru (uroczyste krzyże kwietne, pomniki papieskie, tablice pamiątkowe, symbole chrześcijaństwa i in.), jak również osoby reprezentujące świadków tamtych spotkań z Ojcem Świętym – kilkoro spośród wielu tych, którzy zachowali je we wdzięcznej pamięci.