Nowość wydawnicza: Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 13. Jan Paweł II w Meksyku

Opublikowano: 22 maja 2019 r.
22 maja 2019 | Kategorie: Aktualności, Biblioteka, Dział wydawniczy, Publikacje

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja z serii „Zeszyty o Bożej Opatrzności”. Zeszyt nr 13, autorstwa ks. dra hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW, przedstawia opis podróży apostolskich Jana Pawła II do Meksyku i ich znaczenie.

Ze wstępu:

Prezentowany Zeszyt z pewnością jest przesłanką do zapoznania się ze społecznym, politycznym i duchowym znaczeniem poszczególnych pielgrzymek papieża do Meksyku. Każda podróż niosła słowa ukojenia, miłości, jedności, ale jednocześnie ojcowskiego upomnienia. Rozpowszechnienie myśli papieża jest szczególnym zaproszeniem do przypomnienia sobie bogactwa, które zostało nam przekazane przez Ojca Świętego.

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej