Jubileusz 10-lecia działalności Instytutu Papieża Jana Pawła II

Opublikowano: 7 listopada 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
7 listopada 2016 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

W tym roku Instytut Papieża Jana Pawła II świętuje 10-lecie swojej działalności. Oficjalne obchody jubileuszu odbyły się 4 listopada, w dniu wspomnienia Karola Boromeusza, patrona Karola Wojtyły. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji założycieli oraz wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu. W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił, jak istotne jest nieustanne poszukiwanie tych aspektów nauczania św. Jana Pawła II, które nie zostały jeszcze odkryte i upowszechnione. Jest to zarazem wskazówka dla dalszej działalności Instytutu.

Podczas uroczystej gali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał na ręce Dyrektorów ks. prof. Zdzisława Struzika i ks. prałata Aleksandra Seniuka Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, będący wyrazem uznania za dotychczasową działalność instytucji. Marszałek w krótkim przemówieniu zaznaczył także nowatorski charakter projektu powołania Instytutu Papieża Jana Pawła II – instytucji kultury będącej efektem współpracy władzy kościelnej i samorządowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Instytut Papieża Jana Pawła II powstał  w 2006 r. na mocy porozumienia między Józefem Kardynałem Glempem Ordynariuszem Archidiecezji Warszawskiej a Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W czasie uroczystości jubileuszowych Dyrektorzy Instytutu uhonorowali pamiątkowymi medalami zasłużonych współpracowników – osoby i instytucje, które w ciągu ostatniej dekady wspierały działalność Instytutu. Wśród odznaczonych znaleźli się ambasadorowie krajów Ameryki Łacińskiej, przedstawiciele władz samorządowych, wyższych uczelni, szkół, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Ambasadorowie obecni na uroczystości – Patricia Beatriz Salas, Ambasador Republiki Argentyńskiej, Victoria Gonzalez Ariza, Ambasador Republiki Kolumbii oraz Alfredo Garcia Castelblanco, Ambasador Republiki Chile – w krótkich wystąpieniach podkreślili znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla ich krajów.

Uroczystość jubileuszowa stała się także okazją do podsumowania dziesięcioletniej działalności Instytutu Papieża Jana Pawła II, które przedstawił Dyrektor Instytutu, ks. prof. Zdzisław Struzik. Uczestnicy gali mogli również obejrzeć film ukazujący różne aspekty działalności IPJPII na przestrzeni lat 2006−2016.

Wszystkim Gościom i Współpracownikom bardzo serdecznie dziękujemy – zarówno tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas obchodów jubileuszu, jak i tym, którzy nie mogąc tego dnia przybyć osobiście, przesłali nam wiele dobrych życzeń i słów uznania.