Propozycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych (materiały dla nauczycieli)

Opublikowano: 20 września 2016 r.

I. Quizy wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów

Quiz dla klas I-III o Janie Pawle II

 1. Jak nazywał się Jan Paweł II, zanim został papieżem?
 2. Jan Wojtyła
 3. Karol Wojtyła
 4. Karol Kowalski
 1. W jakim polskim mieście urodził się Papież?
 2. Wadowice
 3.  Kraków
 4. Warszawa
 1. W którym roku urodził się Jan Paweł II?
 2. 1920
 3. 1925
 4. 1930
 1. Jak nazywał się tata Karola Wojtyły?
 2. Kazimierz
 3. Jan
 4. Karol
 1. Jak nazywała się mama Karola Wojtyły?
 2. Anna
 3. Emilia
 4. Maria
 1. Jakie sporty uprawiał Karol Wojtyła?
 2. piłka nożna, kajakarstwo, narciarstwo
 3. piłka nożna, pływanie, bieganie
 4. pływanie, nurkowanie, szachy
 1. Jak nazywano małego Karola Wojtyłę?
 2. Janek
 3. Lolek
 4. Olek
 1. W jakim mieście Karol Wojtyła był biskupem?
 2. Warszawie
 3. Poznaniu
 4. Krakowie
 1. Jak nazywa się pojazd, którym jeździ papież?
 2. papa car
 3. papa bus
 4. papa mobile
 1. Jak nazywa się obecny papież?
 2. Jan Paweł III
 3. Franciszek
 4. Benedykt XVI

 

Quiz dla klas IV-VI o Janie Pawle II

 1. Karol Wojtyła – Jan Paweł II urodził się:
 2. 18 maja 1920 r.
 3. 20 maja 1920 r.
 4. 18 maja 1925 r.
 1. Data śmierci Jana Pawła II to:
 2. 2 kwietnia 2005 r.
 3. 18 kwietnia 2006 r.
 4. 20 maja 2006 r.
 1. Podaj rok pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny:
 2. 1976
 3. 1980
 4. 1979
 1. W którym roku Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży?
 2. 1975
 3. 1985
 4. 1995
 1. Gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia konsekrowane w 2002 r. przez Jana Pawła II?
 2. Kraków Łagiewniki
 3. Warszawa Wilanów
 4. Licheń
 1. Z pierwszą pielgrzymką jako papież Jan Paweł II udał się do:
 2. Polski
 3. Meksyku
 4. Francji
 1. Którego kraju papież Jan Paweł II nigdy nie odwiedził?:
 2. Rosji
 3. Turcji
 4. Ugandy
 1. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu kanonizował:
 2. 956 świętych
 3. 482 świętych
 4. 155 świętych
 1. Zamach na Jana Pawła miał II miał miejsce, podobnie jak pierwsze objawienie Matki BożejFátimie, dnia:
 2. 13 kwietnia
 3. 13 sierpnia
 4. 13 maja
 1. Jako biskup, a potem papież Jan Paweł II przyjął hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało:
 2. Totus Tuus
 3. Jesu, in Te confido
 4. Soli Deo

II. Propozycje tematów do prac literackich w dowolnej formie (esej, rozprawka, wiersz, list itp.) do zaproponowania uczniom (ewentualnie można zaproponować uczniom wykonanie prac plastycznych na poniższe tematy):

 1. Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.
 2. Uczę się wiary od Jana Pawła II.
 3. Z Janem Pawłem II każdego dnia.
 4. Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.
 5. Taki mały, taki duży może świętym być – Jan Paweł II uczy nas świętości.

III. Uzupełnij zdania wykorzystując poniższe wyrazy:

Krakowie, nartach, teologię, lekarzem, piłkę nożną, polonistyczne, urzędnikiem wojskowym

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Ojciec Karola – Karol był …….….………  ……..………., matka – Emilia pracowała w domu. Karol miał starszego brata – Edmunda, który był  ……………..… . W dzieciństwie na Karola mówiono zdrobniale – Lolek. Lolek był zdolnym i wysportowanym chłopcem, często grał w …………… …………………, uwielbiał też jeździć na ………………… . W roku 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne, po której rozpoczął studia …..…………………… na Uniwersytecie Jagiellońskim w ……………………… . Rozpoczęte studnia przerwała mu II wojna światowa. W 1942 r. Karol postanowił studiować ..……………………, wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie, z zamiarem pozostania księdzem.