Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 r.
31 sierpnia 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział promocji

Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II “Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki

Ze wstępu:

Zeszyt o Bożej Opatrzności Nr 1 Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II “Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki poświęcony trosce o życie, tak ważnemu teraz problemowi w naszej Ojczyźnie. Ewangelia życia, którą głosił słowem i swoim życiem św. Jan Paweł II musimy ciągle sobie przypominać i uczyć następne pokolenia Polek i Polaków, również tych, którzy będą odwiedzać kompleks Opatrzności Bożej, którego częścią jest samorządowy budynek Instytutu Papieża Jana Pawła II”.

 

Evangelium vitae (łac. „Ewangelia życia”) – encyklika ogłoszona 25 marca 1995 r., dotyczy wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Życie jest naturalnym dobrem, wartością. W świecie i w teologii nieustannie toczy się dyskurs, nauczanie o życiu ludzkim, poszukiwanie jego sensu i istoty. Teologia Kościoła katolickiego, w oparciu o Pismo św. i Tradycję, stara się przekazywać prawdę o życiu tak w kategoriach filozoficznych, jak i w kategoriach wiary.

Encyklika Jana Pawła II (EV) przedstawia zagadnienia poszanowania życia ludzkiego, jako najwyższej wartości danej człowiekowi, z której może on wyprowadzać i realizować wszystkie inne wartości. Dlatego zawiera sprzeciw wobec kary śmierci, aborcji i eutanazji. Jedynym dysponentem życia ludzkiego i długości jego trwania jest Bóg. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to ma obowiązek poszanowania życia ludzkiego ze względu na godność człowieczeństwa własnego i innych ludzi.

ISBN 978-83-65198-12-9