Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 6

Opublikowano: 30 listopada 2017 r.
30 listopada 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział wydawniczy, Publikacje

Dziecięctwo Boże, dziecięce lata, czas wzrastania jako dzieci, kim jest dziecka w społeczeństwie, te i inne pytania stawiamy sobie przyglądając się nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła . Zachętą do dobrych odpowiedzi jest kolejny Zeszyt Opatrzności Bożej, wydawany przy powstającym Sanktuarium Opatrzności Bożej w Wilanowie przy pomocy Instytutu Jana Pawła II. Kiedy poprzedni Zeszyt Opatrzności Bożej zwracał uwagę na osoby w wieku dojrzałym, staraliśmy się docenić życie dojrzałe i także to życie gasnące. Przyszedł czas na spojrzenie na osoby wchodzące w życie, na ich wychowanie, wprowadzanie w życie nie tylko od strony materialnej ale także a może przede wszystkim od strony tworzenia i budowania trwałego społeczeństwa opartego na wartościach głoszonych przez Wielkich Polaków.

 

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 7
2. Ks. kardynał Stefan Wyszyński – nauczanie o dziecięctwie Bożym
2.1. Dziecko Boże pochodzi z łona Ojca Niebieskiego 8
na tę ziemię przez łono matki ziemskiej 8
2.2. Biada narodowi, gdy nie ma dziecka w kołysce 11
2.3. Dziecko bodźcem rozwoju społecznego, ekonomicznego, moralnego 12
2.4. Dzieciom Bożym należy się cała miłość 14
2.5. Bóg pierwszy umiłował dziecko 15
2.6. Dzieci chciane i zaplanowane przez Boga Ojca 16
2.7. Rodzina jest skutkiem działania mocy Bożej 17
2.8. Chrystus wołał dzieci do siebie, Mt 19,14 18
2.9. Dzieci darem miłości Bożej – przekazanie wiary 20
2.10. Dziecko dane przez rodzinę Kościołowi 21
2.11. Dziecko dzięki trudowi rodziców staje się pokoleniem lepszej Polski 22
2.12. Dzieci to dobro społeczne 23
2.13. Eksperymenty z wychowaniem w szkole odbijają się na dzieciach 24
2.14. Ilość dzieci w rodzinie związana z możliwością
ich utrzymania i wychowania 25
2.15. Dzieci mają nosić Boga nie tylko w duszach, ale i w ciałach 26
3. Jan Paweł II – nauczanie o dziecięctwie Bożym 27
3.1. Dzieci i Królestwo niebieskie 28
3.2. Znaczenie wieku dziecięcego 29
3.3. W dziecięctwie Bożym są zagrożenia. 30
3.4. Rodzina podstawą cywilizacji miłości 31
3.5. Rodzina komunią osób. Synostwo i dziecieństwo jest sprawą naturalną 32
3.6. Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół 33
3.7. Warunkiem synostwa jest polityczna i społeczna wolność.
Wolność wzywania Imienia Pańskiego 34
3.8. Człowiek – dziecko jest zrodzony przez Boga 35
3.9. Źródłem życia jest Miłość Boga 37
3.10. Synostwo Boże 38
3.11. Jak się staje dzieckiem Bożym? 38
3.12. Synostwo Boże połączone z macierzyństwem Maryi w Polsce 39
3.13. Synostwo Boże poprzez dialog z Bogiem i Maryją 40
3.14. Chrzest jest zapoczątkowaniem synostwa duchowego 41
3.15. Dziecięctwo Boże szczególne dla Polaków z racji
Jubileuszu 2000 chrześcijaństwa 42
3.16. Tajemnica odkupienia 43
3.17. Człowiek odkupiony i jego sytuacja w świecie współczesnym 44
4. Podsumowanie 45
5. Bubliografia 46
6. Nowenna do Opatrzności Bożej 48