Konferencja międzynarodowa “Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie”

Opublikowano: 28 listopada 2017 r.
28 listopada 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Konferencje

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ   WSPARCIE ROZWOJU I WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE. ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE.

Honorowy Patronat Jego Magnificencja Rektor UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. 

Warszawa, 29 listopada 2017 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, Aula Schumana

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

  1. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  2. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

 

10.10 SESJA PLENARNA – cz. I

przewodniczą: Ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW; dr Agnieszka Muzyk

 

10.10 prof. dr hab. Manfred Cassens (FOM Hochschule für Ökonomie & Management gemeinnützige GmbH, Essen – München, Niemcy)

Gesundheitsregionen in Bayern – ein Konzept für Europa? (Regiony zdrowotne w Bawarii – pomysł dla Europy?)

10.30 dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW (Prorektor UKSW)

Wychowanie dziecka w nowej podstawie programowej

10.50 doc. Franz Koeppl (Gesellschaft für Netzwerkarbeit München)

Kinder – und Jugendarbeit in der Lokalgemeinde (Praca z dziećmi i młodzieżą we wspólnocie lokalnej)

11.10 ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW)

Pedagogizacja rodziców formą wsparcia wychowania rodzinnego

11.25 kom. mgr Konrad S. Kordalewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Cyberprzemoc, stalking, cyberbullying jako realne zagrożenie małoletnich użytkowników sieci

11.40 ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Dziecięctwo Boże jako etos wychowania w nauczaniu księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II

11.55 ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW

Wychowanie dziecka w starożytnym Izraelu

12.10 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

 

13.00 SESJA PLENARNA – cz. II

przewodniczą: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko; dr Agnieszka Regulska

13.00 dr Agnieszka Muzyk (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Wspieranie rozwoju i wychowania dzieci z perspektywy zadań samorządu terytorialnego

13.20 dr Mara Strazzacappa, dr Renata Spalek (Università Cattolica del Sacro Cuore, Rzym)

Rola dziadków w wychowaniu dzieci

13.40 dr Justyna Kurtyka-Chałas, mgr Ilona Skoczeń, mgr Ewa Skimina (UKSW)

Równoważenie życia zawodowego i rodzinnego a wychowanie dziecka

14.00 dipl. sozpad. mgr Teresa Loichen, der Trauer Raum und Gestalt geben (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

Aspekte der Trauer um das früh verstorbene Geschwisterkind (Dać miejsce i postać żałobie – aspekty żałoby po śmierci przedwcześnie zmarłego rodzeństwa)

14.15 mgr Piotr Czekalski (UKSW)

Wpływ państwa w autonomię władzy rodzicielskiej na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

14.30 dr Agnieszka Regulska (UKSW)

Pomocniczość państwa w wychowaniu dziecka – założenia i realizacja

14.45 dr Małgorzata Frąckiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Językowy obraz dziecka w wybranych tekstach popularnej literatury współczesnej

 

15.00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Instytut Papieża Jana Pawła II