Konkurs na esej – ŚDM 2016

Opublikowano: 18 lipca 2016 r.
18 lipca 2016 | Kategorie: Aktualności, Konkursy, Zapowiedzi

Wydział Pedagogiczny Akademii IGNATIANUM w Krakowie Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej zaprasza młodych dorosłych (17−34 lat) do udziału w międzynarodowym konkursie literackim na esej dygresyjny pt. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” odnoszący się do odbywających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Konkurs skierowany jest do wszystkich młodych ludzi, którzy swoje przeżycia związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, samym spotkaniem z Ojcem Świętym, a także refleksją po oficjalnym ich zakończeniu pragną ujawnić w formie osobistego przekazu literackiego, jakim jest esej.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane. Nagrodą główną jest pielgrzymka do Rzymu.

Kontakt z Sekretarzem Konkursu – dr Marią Szymańską sdmkonkurs@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji na www.ignatianum.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/sdmkonkurs

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym m.in. ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Instytut Papieża Jana Pawła II

 

Do pobrania plakaty w formacie pdf:

Plakat w języku polskim

Plakat w języku angielskim