Konferencja “Patriotyzm wielkich Polaków”

Opublikowano: 13 maja 2016 r.
13 maja 2016 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

11 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3, odbyła się konferencja naukowa Patriotyzm wielkich Polaków.100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza, zorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Studiów nad Rodziną oraz Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną powitał gości i otworzył konferencję. W wygłoszonych referatach prelegenci omówili różne aspekty twórczości noblisty oraz recepcję jego dzieł wśród współczesnych i następnych pokoleń.

Jako pierwszy zabrał głos dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, który na podstawie losów bohaterów trylogii dowodził, że dla postaci wykreowanych przez Sienkiewicza ojczyzna była wartością najwyższą.

Następnie głos zabrała dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówiąc o problemach współczesnej rodziny i wychowania przekazała spostrzeżenia z najnowszych badań nad tymi zagadnieniami.

O korespondencji Henryka Sienkiewicza mówiła dr hab. Leonarda Mariak, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. W referacie przedstawione zostały różnorodne formy jakich pisarz używał, zwracając się w listach do członków najbliższej rodziny.

Dr Małgorzata Frąckiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku ukazała zmienne losy dzieł pisarza w kanonie lektur szkolnych oraz wskazała na konieczność przywrócenia ich w atrakcyjnej formie dla uczniów współczesnych szkół.

O zamiłowaniu pisarza do sportów a w szczególności do roweru, mówiła w referacie dr hab. Anna Kozłowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jedyny tekst Sienkiewicza dotyczący sportu wprost (była nim improwizacja – mowa wygłoszona podczas uroczystości), niestety nie zachował się.

Z zasadami sarmackiego savoir-vivru zapoznał uczestników dr hab. Kazimierz Sikora, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, który omówił rolę i zasady używania zwrotów powitalnych i pożegnalnych opisanych w Ogniem i mieczem.

Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w swoim wystąpieniu przedstawił zarzuty jakie były stawiane dziełom Henryka Sienkiewicza przez innych polskich pisarzy, którzy ceniąc jego spuściznę, krytycznie odnosili się do idei przekazywanych w powieściach, nowelach i opowiadaniach.

Na koniec zabrała głos dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, opowiadając o staropolskich formach zwrotów grzecznościowych. Zwróciła uwagę słuchaczy na piękno form adresatywnych występujących na kartach powieści Henryka Sienkiewicza.

Obrady, dyskusję i podsumowanie prowadził prof. dr hab. Krzysztof Dybciak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.