Kongres Rodziny – “Miłość i życie” (20-22 marca 2015 r.)

Opublikowano: 26 marca 2015 r.
26 marca 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

W pierwszym dniu Kongresu, którego współorganizatorem był między innymi Instytut Papieża Jana Pawła II prelegenci debatowali nad rolą związku małżeńskiego w budowaniu cywilizacji opartej na fundamencie miłości. W Auli Schumana w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego odbyła się projekcja obrazu fabularnego o Słudze Bożym, jezuicie Piotrze Skardze (1536-1612), a ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład pt. Troska o dobro małżeństwa i rodziny – istotnym celem w budowaniu cywilizacji miłości.

Uroczyste otwarcie Kongresu nastąpiło w sobotę 21 marca. Wzięli w nim udział metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Przewodniczyli oni Mszy świętej, która odbyła się o godzinie 9.00 w kościele przy ulicy Dewajtis. O 10.30 obrady zainaugurował kardynał Nycz, a referat zatytułowany Świat wobec wyboru cywilizacji życia zaprezentował abp Migliore. Tematem obrad była męskość, kobiecość i małżeństwo oraz ich rola w szerzeniu kultury opartej na wartości, jaką jest miłość. Poruszające świadectwo wygłosiła modelka Anna Golędzinowska.

W ostatnim, trzecim dniu Kongresu, po Mszy świętej o godzinie 9.00 pod przewodnictwem abpa Henryka Hosera, ten ostatni wygłosił wykład pt. Zadania rodziny w budowaniu cywilizacji miłości. Kolejnym prelegentem był Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II ks. dr hab. Zdzisław Struzik, który przedstawił zgromadzonym w Auli Schumana odczyt pt. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – przesłanie Jana Pawła II. Nauczanie Benedykta XVI i papieża Franciszka o rodzinie naświetlił słuchaczom ks. dr Dominik Koperski.

Po przerwie kawowej medal Fides et Ratio wręczono – Jadwidze i Jackowi Pulikowskim. Następnie swoje referaty przedstawiły dr hab. Dorota Kornas-Biela – Docenić macierzyństwo oraz prof. Maria Kielar-Turska – Docenić dziecko. Podczas obrad nie zabrakło młodych przedstawicieli Polonii.

Po wykładzie prof. Bogdana Chazana pt. Postawy wobec prokreacji oraz dra Jacka Pulikowskiego, zatytułowanym Docenić ojcostwo, odkrywać i ukazywać piękno życia i miłości, miała miejsce podsumowująca dyskusja, która zakończyła Kongres.

Podczas trwania tego wyjątkowego wydarzenia Instytut Papieża Jana Pawła II prowadził aktywną dystrybucję wydanych przez siebie pozycji książkowych. Znaczna ich część poświęcona jest tematyce, związanej z narzeczeństwem, małżeństwem i rodziną.