Ogłoszenie o wyborze oferty na druk i dostawę książek

Opublikowano: 6 marca 2013 r.
6 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Ogłoszenie o wyborze oferty

4 marca 2013 r. o godz. 12, w siedzibie Instytutu papieża Jana Pawła II przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach zamówienia publicznego 1/2013 na druk i dostawę książek oraz folderów. Zamówienie było przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego 1/2013 w trybie zapytania o cenę na druk i dostawę książek oraz folderów zakończyło się wybraniem najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa

„ADAM” Adam Mazurek

ul. Rolna191/193

02-729 Warszawa

pdf Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf