Sesja naukowo-kulturalna Karol Wojtyła – Jan Paweł II: filozof, poeta, papież, święty

Opublikowano: 27 października 2015 r.
27 października 2015 | Kategorie: Aktualności, Koncerty, Konferencje

W ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II w Lublinie, w dniu 22 października 2015 roku odbyła się sesja naukowo-kulturalna zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II KUL. Słowo wprowadzające wygłosiła prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, dyrektor Instytutu. Sesję rozpoczął prof. Marek Rembierz, który przedstawił rolę filozofii w formacji intelektualnej Jana Pawła II. Prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel skoncentrowała się na Karolu Wojtyle jako artyście słowa w relacji Bóg – artysta – sztuka – odbiorca. Jednym z prelegentów był także ks. dr hab. Zdzisław Struzik, który ukazał wielowymiarowość pontyfikatu Jana Pawła II – jako papieża modlitwy, pokoju, dialogu, rodziny. Ks. prof. Andrzej Szostek MIC mówiąc o świętości Karola Wojtyły, odwołał się do swoich osobistych z nim spotkań. Wskazał na jego zażyłość z Bogiem, odwagę płynącą z wiary, autentyzm i umiejętność dostrzeżenia Chrystusa w każdym człowieku. W części artystycznej teatr ITP zaprezentował „Historie jubilera” w reżyserii ks. Mariusza Lacha SDB. Na zakończenie odbył się koncert fortepianowy wybitnego pianisty Andrzeja Bereżyńskiego. W jego wykonaniu obecni mogli wysłuchać utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.