Nowości Biblioteki

Opublikowano: 22 września 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Biblioteka
22 września 2015 | Kategorie: Aktualności, Biblioteka

Nowości książkowe w Bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II

Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii,
red. nauk. A. Różyło, M. Sztaba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Przedstawione teksty prezentują zagadnienia tzw. adekwatnej antropologii, „która stara się rozumieć
i tłumaczyć człowieka w tym, co istotowo ludzkie”, jej twórcą był Karol Wojtyła – Jan Paweł II.

S. Young, Jezus mówi do dzieci. Opowieści biblijne, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015.

Historie biblijne dla dzieci, dużo ilustracji, do czytania i dyskutowania w gronie rodzinnym.

Etyka a literatura. Antologia tekstów, red .A. Głąb, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Wybór tekstów 14 filozofów, którzy analizują dzieła literatury przez pryzmat kategorii etycznych.

P. Brenkus, Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015

Kardynał Walter Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 2015.

Wyeksponowany w tej książce wątek rewolucji czułości obecny jest w myśli papieża Franciszka od lat. Papież głosi, że wcielenie Boga to właśnie rewolucja czułości, a jej początkiem jest doświadczenie Bożego miłosierdzia.

A. Gudaniec, Paradoks bezinteresownej miłości. Studium antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Wiodącym tematem tej pracy jest aspekt zderzania się miłości bezinteresownej z miłością siebie ukazany poprzez analizę tekstów św. Tomasza z Akwinu.

Boskie oko czyli po co człowiekowi religia.

Z o. Joachimem Badenim OP i o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

Dialogi autorów z dwójką Dominikanów na tematy nurtujące współczesnego wierzącego i wątpiącego człowieka.

Złote myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI , red .K. Góźdź, M. Górecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Wybór myśli i wypowiedzi papieża Benedykta XVI poświęcony liturgii, kapłaństwu, kościołowi i wierze. Zaczerpnięta z wyboru myśl: Zadaniem kościoła jest obdarzanie nas przeżywaniem święta.

M. Szejnert, Usypać góry. Historie z polesia, Znak , Kraków 2015.

Reportaże z Polesia – krainy gdzie żyli Polacy, Litwinie, Białorusini i Żydzi i Poleszucy.