Zapowiedź wydawnicza: Jan Paweł II w Kolumbii

Opublikowano: 24 maja 2018 r.

Ze wstępu:

Owocem wyjazdu badawczego, jak również Ogólnopolskiej Konferencji Misjologicznej „Drogami Kolumbii z pokojem Chrystusa. Jan Paweł II w Kolumbii”, jest niniejsza pozycja książkowa. Jest to już XXII tom serii wydawniczej „Rozprawy i Monografie” Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. W skład tejże pozycji weszły pełne teksty wygłoszonych referatów, jak również aneks z wszystkimi przemówieniami wygłoszonymi przez Jana Pawła II w Kolumbii oraz aneks zdjęciowy przedstawiający różnorodne pamiątki związane z pielgrzymką i osobą św. Jana Pawła II w Kolumbii.

Ks. Tomasz Szyszka SVD