Święty Jan Paweł II, adres Niebo

Opublikowano: 26 lutego 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
26 lutego 2015 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

„Święty Jan Paweł II, adres Niebo” to publikacja ukazująca niezwykłą korespondencję dzieci i dorosłych kierowaną do Jana Pawła II. Jej autorka, Aleksandra Zapotoczny, przez wiele lat współpracowała z Biurem Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II, dzięki czemu miała możliwość zapoznania się z treścią listów pisanych do papieża już po jego odejściu do Domu Ojca. Listy te zostawiane były na grobie Ojca Świętego, wysyłane z całego świata do Postulacji lub adresowane bezpośrednio do Jana Pawła II na adres: „Niebo”. Co ciekawe, nawet tak zaadresowane trafiały do bazyliki św. Piotra na Watykanie, a następnie do Biura postulatora ks. Sławomira Odera. Korespondencja ta jest świadectwem ciągłej obecności Jana Pawła II w życiu tysięcy ludzi, którzy kierują do niego swe prośby, podziękowania lub tylko kilka słów świadczących o bliskiej z nim więzi. Autorka zapoznaje czytelnika z treścią listów, jak również opisuje historie osób, które piszą do Jana Pawła II – często są to świadectwa wyzdrowienia, nawrócenia, uratowania życia, odczytywane jako cud za wstawiennictwem Ojca Świętego. Książka jest ilustrowana fotografiami listów i rysunków, które zostały przekazane Postulacji i stanowią wyraz żywego kultu Jana Pawła II. Czytelnik znajdzie w niej również rozmowę z ks. prałatem Sławomirem Oderem.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II