Nowość wydawnicza: “Senior i rodzina”

Opublikowano: 13 września 2018 r.

Dwudziesty trzeci tom serii „Rozprawy i Monografie” pt. Senior i Rodzina. Aksjologia, pomoc, wsparcie poświęcony został osobom starszym w rodzinie. Publikacja pod redakcją naukową ks. dr. Józefa Młyńskiego to zbiór 11 artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom wymienionym w tytule. Autorzy tekstów, w większości reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe, prezentują kwestie wspierania seniorów i ich rodzin z wielu punktów widzenia. Ludzka starość ukazana została jako podstawowy wymiar bytowania człowieka, a także wskazano na niezbywalną wartość i godność seniorów w rodzinie. W monografii analizowane są również różne formy wsparcia seniorów w różnych obszarach ich życia przez instytucje państwowe, Caritas oraz wolontariat. Całość zbioru wpisuje się w aktualny nurt prowadzonych rozważań teotertyczno-praktycznych nad nowymi teoriami i rozwiązaniami w obszarze wspierania seniorów i ich rodzin.

 

Monografia "Senior i rodzina"