Konferencja naukowa “Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne”

Opublikowano: 16 listopada 2017 r.
16 listopada 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Papieża Jana

Pawła II zapraszają na konferencję naukową pt. “Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne”

 

TERMIN:  25 listopada 2017 r.

MIEJSCE: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12A, Łomża

ZAPRASZAMY!

Instytut Papieża Jana Pawła II