Międzynarodowa konferencja naukowa”Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie”

Opublikowano: 2 marca 2017 r.
2 marca 2017 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

25 lutego 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie. Instytut był jej współorganizatorem.

Konferencja dotyczyła niezwykle ważnego dziś zagadnienia – miejsca seniorów we współczesnym społeczeństwie. Liczni prelegenci, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, starali się odpowiedzieć na pytanie jaka jest rola seniora, a także z jakimi problemami się on boryka.

Konferencja została podzielona na dwie główne sesje – plenarną (wspólną dla wszystkich) oraz panelową. Ta ostatnia składała się z 3 odrębnych dyskusji naukowych o różnej tematyce:

1. Aktywność seniorów w rodzinie, 2. Aksjologiczny wymiar seniorów, 3. Obszary wsparcia i pomocy seniorom.

Organizatorem konferencji, oprócz Instytutu Papieża Jana Pawła II, był Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Koło Naukowe Myśli Społecznej Instytutu Socjologii WNHiS UKSW oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja).