Międzynarodowa konferencja naukowa: „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne”

Opublikowano: 9 czerwca 2017 r.
9 czerwca 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy

 W dniu 7 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne”.

Celem konferencji była dyskusja na temat działań pracownika socjalnego wobec sytuacji kryzysowych. Obejmowała ona zagadnienia dotyczące sytuacji społecznej i materialnej rodzin, jej potrzeb, potencjału, a także trudnych sytuacji życiowych.

Konferencja została podzielona na cztery główne obszary tematyczne:

I. Praca socjalna wobec rodziny w kryzysie (niepełnosprawność, rozwód, przemoc, strata)

II. Kryzys choroby w rodzinie – Choroba Alzheimera i zaburzenia demencyjne

III. Instytucjonalna pomoc osobom, rodzinom i społecznościom w kryzysie

IV. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Wydział Studiów nad Rodziną USKW oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pracy Socjalnej.