Rodzina: trud, praca, świętowanie

Opublikowano: 16 lutego 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
16 lutego 2016 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją wydawniczą Instytutu Papieża Jana Pawła II Rodzina: trud, praca, świętowanie pod redakcją ks. Zdzisława Struzika.

Tematyka publikacji koncentruje się na fundamentalnych osiach życia każdego człowieka – są nimi rodzina i praca. Wielorakie funkcje rodziny, m.in. stanowiące o wspólnocie bezpieczeństwa czy socjalizacyjno-wychowawcze i ich wykonywanie, związane są z pracą zawodową, sytuacją materialną rodziny, strukturą rodziny (rodziny pełne, niepełne i zrekonstruowane). Ważną rolę w życiu rodziny jako miejscu dającym poczucie bezpieczeństwa, umacniania więzów rodzinnych, wyrażania i zaspakajania swoich potrzeb emocjonalnych, oraz uzyskiwania pomocy i opieki spełnia dzień wolny od obowiązków zawodowych, dzień świąteczny. Jego znaczenie wyjaśnił Benedykt XVI w homilii na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie: „Dla nas, chrześcijan, dniem świątecznym jest niedziela, dzień Pański, cotygodniowa Pascha. Jest to dzień Kościoła, zgromadzenia zwołanego przez Pana wokół stołu Słowa i Ofiary Eucharystycznej […]. Jest to dzień człowieka i jego wartości: wspólnego zasiadania za stołem, przyjaźni, solidarności, kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu. Jest to dzień rodziny, w której wspólnie powinniśmy przeżywać doświadczenie święta, spotkania, dzielenia się ze sobą, także poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej. Drogie rodziny, pomimo szybkiego tempa życia, które charakteryzuje nasze czasy, nie zatraćcie sensu Dnia Pańskiego! Jest on jak oaza, w której trzeba się zatrzymać, aby zasmakować radości spotkania i ugaszenia naszego pragnienia Boga”.

Analiza zagadnień związanych z tematyką rodziny, pracy, dnia świątecznego zaproponowana przez autorów artykułów, stanowi cenny przyczynek do wglądu w procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie i ich wpływie na życie rodzinne.

Streszczenia w j. angielskim.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II