Ogólnopolska konferencja naukowa „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”

Opublikowano: 24 maja 2017 r.
24 maja 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział promocji, Konferencje

20 maja br. w Centrum Kultury w Łomży odbyła się ogólnopolska  konferencja naukowa dla Katechetów pod tytułem „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”. Organizatorami tego wydarzenia był Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Ksiądz dr Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr Małgorzata K. Frąckiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

dr Dariusz Tułowiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr Zbigniew Pyskło, Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej,

ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W tym dniu Uczestnikom konferencji zostały rozdane pozycje książkowe wydane staraniem Instytutu Papieża Jana Pawła II.