Ksiądz Pasierb o Janie Pawle II

Opublikowano: 22 stycznia 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
22 stycznia 2015 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na jedną z najnowszych publikacji, poświęconych Janowi Pawłowi II. Książka „On przetarł nam jasny szlak. Księdza Janusza St. Pasierba spotkania z Janem Pawłem II”, przygotowana dzięki współpracy Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba i Instytutu Papieża Jana Pawła II, to zbiór różnego rodzaju tekstów wybitnego kapłana, poety i uczonego, ks. Janusza Pasierba o papieżu Polaku – o jego pontyfikacie, osobowości, nauce i działalności artystycznej.Znajdziemy wśród nich wnikliwą analizę utworów literackich Karola Wojtyły, refleksje o papieskim przesłaniu na temat kultury oraz wiele cennych myśli – niekiedy w formie osobistych notatek – wrażliwego świadka pontyfikatu i intelektualisty wpisującego bieżące wydarzenia w głębię myśli o Kościele, kulturze i człowieku.

W pierwszej części publikacji zebrane zostały teksty opisujące wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i papieskie pielgrzymki do ojczyzny. Język, jakiego używa autor, barwny i żywy, daje czytelnikowi nie tylko możliwość przeniesienia się w tamten czas; to także – a może przede wszystkim – przykład stylu niosącego rzadką satysfakcję i przyjemność lektury (zwłaszcza w przypadku tematu religijnego tak już znanego i oswojonego). Druga część zawiera teksty związane z działalnością Jana Pawła II w przestrzeni kultury. W ostatniej części zebrane zostały relacje z osobistych spotkań księdza Pasierba z papieżem. Jak podkreśla w przedmowie do książki red. Maria Wilczek, przejmujące wydają się słowa zamieszczone w jednej z nich: „Moje najbardziej osobiste spotkania z Janem Pawłem II miały miejsce w tłumie. (…) Dlaczego najbardziej znaczące, naprawdę niezapomniane spotkania z nim pozostają w mojej pamięci jako przeżycia zbiorowe? Jako spotkania Kościoła z papieżem? (…) Powtarzam sobie wtedy: jest tak, jak powinno być, trwa to samo Słowo, rozpoznaję ten głos, który przez wieki był przekazem i świadectwem”.

„On przetarł nam jasny szlak. Księdza Janusza St. Pasierba spotkania z Janem Pawłem II”, wybór i opracowanie redakcyjne red. Maria Wilczek, ks. Mirosław Kreczmański, Warszawa 2014 – informacje na temat możliwości zakupu książki: Wydawnictwo „Bernardinum”, tel. 58 536 17 57

01