Prezentacja publikacji „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II” w Fastowie na Ukrainie

Opublikowano: 16 maja 2018 r.
16 maja 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Konferencje

4 maja w Fastowie na Ukrainie odbyła się prezentacja książek w j. ukraińskim ks. prof. dr. hab. Zdzisława Struzika: „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II” oraz „Wprowadzenia do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

Spotkanie otworzył dyrektor Centrum św. Marcina, o. Michał Romaniw OP, który podkreślił, że wychowanie w wartościach jest jednym z współczesnych wyzwań na Ukrainie i polskie doświadczenie na ten temat może być pomocne. Centrum św. Marcina funkcjonuje przy rzymsko-katolickiej parafii Fastowa od 2005 roku i opiekuje się sierotami, dziećmi ulicy, chorymi i dziećmi z dysfunkcyjnych rodzin. Prezentację książki prof. Struzika na temat wychowania według myśli Jana Pawła II prowadził dr Eugeniusz Bilonozhko, docent katedry kulturologii na Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Mychajla Dragomanowa. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z Fastowa i innych miast obwodu kijowskiego oraz  księża grekokatoliccy z Fastowa. Dr Bilonozhko, tłumacz i korektor kolejnego wydania książki, opowiedział o strukturze tekstu „Programu wychowawczego” i metodologii prowadzenia zajęć, podkreślił że program może być wcielony tylko w oparciu o ścisłą współpracę wykładowcy z rodzicami uczniów.

Podczas prezentacji debatowano o tym, w jaki sposób personalizm Jana Pawła II i fenomenologii metod, może być zastosowany do nauczania w ukraińskich szkołach. Dr Bilonozhko podkreślić, że tekst „Programu wychowawczego” przestrzega przed dwoma największymi zagrożeniami współczesności: relatywizmem i utylitaryzmem.