Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Opublikowano: 2 marca 2017 r.
2 marca 2017 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

Konferencja odbyła się 15 lutego br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. Oraganizatorami  byli  gospodarz przedsięwzięcia, Uniwersytet SWPS a także Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej części zatytułowanej „Polityka państwa wobec zasobów archiwalnych i bibliotecznych”, prelegenci przedstawili zagadnienia związane z cyfryzacją, bezpieczeństwem i udostępnianiem zasobów bibliotecznych a także wskazali na możliwości i sposoby rozbudowy dotychczas funkcjonujących bibliotek cyfrowych tworzących zasób narodowy. Wspomniano o projekcie „Patrimonium” realizowanym przy współpracy Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, o powiększających się zbiorach biblioteki cyfrowej POLONA, liczącej obecnie 3 mln obiektów oraz o przyszłości e-usługi Omnis w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Część druga „Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Potrzeba ochrony przekazów kultury Narodu”, była poświęcona problematyce praw autorskich związanych z pozyskiwaniem i udostępnianiem dzieł w otwartym dostępie, historii i przeobrażeniom jakim ulegały sposoby prezentacji obiektów z kolekcji cyfrowych (przykłady Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Polskiej Biblioteki Internetowej, Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej) a także zagadnieniom bibliografii oraz technologii wykorzystywanych przez użytkowników bibliotek.

W części trzeciej zatytułowanej ”Archiwa skarbnicą Narodu” znalazły się m.in. wystąpienia na temat rozbieżności i pojmowania tzw. domeny publicznej oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych. Poruszona została również kwestia  ochrony praw twórców utworów w kontekście ich udostępniania przez biblioteki.