Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opublikowano: 2 czerwca 2017 r.
2 czerwca 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Wydarzenia

29 maja Dyrektorzy Instytutu Papieża Jana Pawła II – ks. Zdzisław Struzik i ks. Aleksander Seniuk, na zaproszenie J.M. Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego uczestniczyli w uroczystej sesji z okazji Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święto Uniwersytetu tradycyjnie obchodzone jest w rocznicę śmierci Patrona Uczelni.

Główne uroczystości odbyły się w Auli im. Jana Pawła II, na kampusie uniwersyteckim przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Po uroczystych przemówieniach nastąpiło nadawanie odznaczeń państwowych, samorządowych i resortowych. Ksiądz prof. UKSW Maciej Bała odczytał listę pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale wręczył Jego Magnificencja Ksiądz Rektor Stanisław Dziekoński.

Jego Magnificencja Rektor wręczył wraz z Dziekanami poszczególnych Wydziałów oraz Promotorami dyplomy doktora habilitowanego. Pani prof. UKSW Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia przeprowadziła promocję doktorską. Promowani doktorzy złożyli uroczystą przysięgę doktorską. Na zakończenie promocji Chór UKSW wykonał Hymn Gaude Mater Polonia.

Święto UKSW zakończyło się piknikiem, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście, Studenci oraz Pracownicy Uczelni.