Ogólnopolska konferencja naukowa “Jan Paweł II w Kolumbii”

Opublikowano: 28 lutego 2018 r.
28 lutego 2018 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

23 lutego 2018 roku,  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencja „Jan Paweł II w Kolumbii” zorganizowana w ramach ogólnopolskich konferencji misjologicznych z serii „Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej”.

Tematem przewodnim konferencji była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Kolumbii, która odbyła się w dniach od 1 do 8 lipca 1986 r. W czasie trwania konferencji swoje wystąpienia wygłosili – dr Alicja Fijałkowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, prof. Bogdan Piotrowski z Universidad de La Sabana w Bogocie, ks. dr Jarosław Tomaszewski z Facultad Teológica de Mariano Soler w Montevideo, ks. dr hab. Tomasz Szyszka z Wydziału Teologicznego UKSW a także ks. lic. Jan Jacek Stefanów, Sekretarz Generalny Katolickiej Federacji Biblijnej.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.