“Myśląc z Wojtyłą…” cz. II (red. naczelny ks. Aleksander Seniuk)

Opublikowano: 9 listopada 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
9 listopada 2017 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Publikacja jest zapisem debat, jakie jesienią 2014 i wiosną 2015 roku odbyły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Pomysłodawcom debat (i książki) zależało, żeby pokazać Karola Wojtyłę – Jana Pawła II we wszystkich wymiarach jego obecności. Redagowane teksty stanowią swoistą dokumentację czterech wyjątkowych (ze względu na czas, miejsce i uczestników) spotkań. Zebrani dyskutowali na następujące tematy: Synod o rodzinie, Papież Franciszek, Cierpienie i miłosierdzie (z papieżem Wojtyłą i ks. Tischnerem), O kobiecie.

Publikacja powstała na podstawie słowa mówionego. Zapisane rozmowy zostały ujednolicone pod względem redakcyjnym, Czytelnik znaj­dzie w nich jednakże znamiona żywej mowy. Cykl debat „Myśląc z Wojtyłą…” współtworzyły wybitne osobowości, których wypowiedzi odznaczają się nie­powtarzalnym stylem. Każde ze spotkań miało swoją odrębną dynamikę, co również może być odczuwalne podczas lektury. Układ książki odwzorowuje chronologiczną kolejność debat. Wypowiedzi uczestników zostały wzbogacone o przypisy, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej dotrzeć do tekstów nauczania Jana Pawła II czy też innych przy­woływanych tu lektur. Wszyscy, którzy wezmą tę książkę do ręki, nie znajdą tam konkretnych odpowiedzi na pytania nurtujące ludzi na początku XXI wieku. Jednak zapis ten ma zdecydowanie inną wartość – świadczy o chęci poszukiwania takich odpowiedzi.

Instytut Papieża Jana Pawła II