Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II

Opublikowano: 14 czerwca 2019 r.
14 czerwca 2019 | Kategorie: Aktualności, Dział oświatowy, Konkursy

W dniu 11 czerwca br. odbyła się VII edycja konkursu recytatorskiego i plastycznego na temat Jana Pawła II w ramach imprezy „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Święci nie przemijają. Święci żyją i pragną świętości”. Słowa te wypowiedział na starosądeckich błoniach Jan Paweł II do kilkusettysięcznego słuchającego go tłumu podczas jednej z pielgrzymek do Polski. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Instytut Papież Pawła II objął patronat od konkursem. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!