Nadanie imienia księdza Jana Ziei w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Ossa

Opublikowano: 11 kwietnia 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Edukacja
11 kwietnia 2017 | Kategorie: Aktualności, Edukacja

16 marca br. w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Ossa odbyła się uroczystość nadania imienia księdza Jana Ziei.

W Kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole została odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza dziekana Adama Łukiewicza i księdza prałata Aleksandra Seniuka, rektora kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, inaugurująca obchody nadania imienia szkole.

Główna część oficjalnej uroczystości miała miejsce  na  sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Wochniak odczytał uchwałę z 17 lutego 2017 r. nadającą imię księdza Jana Ziei oraz sztandar Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii Ossa oraz szkołom wchodzącym w jego skład.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Poczet złożony z przedstawicieli fundatorów i Rady Pedagogicznej uroczyście przekazał sztandar Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły.  

Po prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów wszystkich klas na Sztandar Szkoły.

Po tej podniosłej i wzruszającej chwili przyszedł czas na występ artystyczny młodzieży.

Podczas uroczystości każdy mógł zapoznać się z przygotowaną przez Instytut Papieża Jana Pawła II wystawą planszową „Moje imię Człowiek” ukazującą życie i działalność księdza Jana.