Zapowiedź wydawnicza: „Raport jasnogórski 2016”

Opublikowano: 8 listopada 2018 r.

Raport jasnogórski 2016. 1050. Rocznica Chrztu Polski. 50. Rocznica Wielkiej Nowenny i Jasnogórskich Ślubów Narodu, red. naczelny: ks. dr hab. Zdzisław Struzik

W 50 lat po Milenium Chrztu Polski Jasna Góra powróciła do wie­lowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. Pragnę­liśmy niniejszą publikacją podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia.

Debatowaliśmy przez dziewięć miesięcy (od września 2015 do maja 2016). Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego spotykali się na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszo­nych gości.

Niniejsza publikacja jest zapisem dziewięciu debat na jasnogór­skiej Sali Rycerskiej i dyskusji wokół projektu Raport jasnogórski 2016.

Z Przedmowy