Czwarty Jasnogórski Wieczór Maryjny

Opublikowano: 7 marca 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Wydarzenia
7 marca 2017 | Kategorie: Aktualności, Wydarzenia

Kolejny, tym razem już czwarty Jasnogórski Wieczór Maryjny, organizowany w ramach cyklu „Moja Mama jest Królową”, odbył się na Jasnej Górze w środę, 8 lutego. Temat spotkania nosił tytuł „Ofiarowanie”.

Jako zaproszeni goście wystąpili: o. Samuel Pacholski, paulin, proboszcz parafii św. Józefa w Świdnicy i s. Rafała Włodarczyk, elżbietanka, która 53 lata posługiwała w Ziemi Świętej, zakładając tam domy dla dzieci biednych, sierot, ofiar wojny i konfliktów, tzw. Domy Pokoju.

Jak podkreślał o. Samuel Pacholski, proboszcz paulińskiej parafii pw. św. Józefa w Świdnicy, dla niego temat ofiarowania ściśle łączy się z realizacją powołania: „Osobiście myślę o swoim powołaniu, bo ta tajemnica ofiarowania też jest złączona z tajemnicą życia konsekrowanego, więc trudno mnie, jako zakonnikowi, nie myśleć w tym aspekcie. Ale myślę też najpierw o tym ofiarowaniu jako wspaniałym darze Boga, bo ta scena, kiedy Maryja przynosi Jezusa do Świątyni i ofiarowuje Go jako pierworodnego, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, z prawem Mojżeszowym, jest tak naprawdę momentem, w którym to Bóg ofiarowuje swojego Syna ludzkości, jako przyszła chwała Izraela i światło na oświecenie pogan, tak jak to wypowiada Symeon. Pan Bóg daje nam wolność. To, że On nas stworzył, i że my zawsze w jakiś sposób do Niego należymy, bo od Niego pochodzimy, On nas zrodził – mówi Księga Rodzaju, to jednak możemy się sprzeniewierzyć Jego miłości, temu wyborowi. Ale jednak człowiek swoją wolą odpowiada na zaproszenie Boga zawsze. I Jezus chce ofiary totalnej, całkowitej, niepodzielnej, bo On sam się też daje całkowicie, niepodzielnie”.

Gościem Jasnogórskiego Wieczoru Maryjnego była również s. Rafała Włodarczyk, elżbietanka, która 53 lata posługiwała w Ziemi Świętej, zakładając tam domy dla dzieci biednych, sierot, ofiar wojny i konfliktów, tzw. Domy Pokoju. Według niej ofiarowanie to oddanie tego, co się najbardziej kocha: „Ofiarowanie to znaczy oddać osobie albo Bogu to co jest moje najlepsze, co się najbardziej kocha, ale jeśli kocham osobę, to daję to wszystko co potrafię, co umiem, doszczętnie wszystko oddaje. Moim pragnieniem było zawsze wyjechać na misje. Najpierw chciałam wyjechać do Rosji, ale kiedy ja miałam chęci, to była ‘żelazna kurtyna’ między nami a Rosją, nie było mowy o wyjeździe. Ale przełożeni znaleźli sposób i wysłali mnie do Ziemi Świętej, gdzie były już nasze siostry. Pojechałam, żeby pomóc tym siostrom w ich pracy. Czułam się tam doskonale, czułam się jak ‚u Pana Boga za piecem’ i przepracowałam tam 53 lata. Nie mam żadnych wątpliwości, to było to czego pragnęłam i co mi Pan Bóg przygotował”.

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Porzezińska, scenarzystka filmowa i dziennikarka.

Z rąk przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry s. Rafała Włodarczyk otrzymała ryngraf Matki Bożej Jasnogórskiej w dowód wdzięczności za obronę każdego życia i służenia życiu w Ziemi Świętej, zwłaszcza za podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wieczory Maryjne odbywają się 8 dnia każdego miesiąca, ponieważ właśnie 8 września 1717 roku miała miejsce koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.

Nowenna Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych jest jednym z elementów przygotowań do głównych obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu, które odbędą się z udziałem Episkopatu Polski na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r.

Źródło: http://koronamaryi.pl/moja-mama-jest-krolowa/ofiarowanie/

Instytut Papieża Jana Pawła II