XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Opublikowano: 8 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Honorowy patronat konkursu objął Ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów.

Temat dla uczniów szkół podstawowych

Adres: Niebo. Napisz list do Jana Pawła II.

Tematy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Żyć znaczy nadawać sens. O byciu aktorem własnego życia i niełatwym poszukiwaniu własnej roli.

Moja historia jest cząstką historii świata – dylematy granic odpowiedzialności.

W tyglu kultur i religii. Czy możliwy jest dialog z „innym”?

Jak rozpoznać, co jest słuszne? Jak odróżnić dobro od zła, prawo prawdziwe od pozornego? Spróbuj odpowiedzieć na postawione przez papieża pytania.

TERMINY:

Do 15 maja 2017 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 17 września 2017 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 9 października 2017 r. zostaną podane wyniki konkursu.

28 października 2017 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl