Luty w Dziale Wydawniczym

Opublikowano: 4 marca 2013 r.

W dalszym ciągu prowadzone są prace redakcyjne nad konferencjami przygotowywanymi na Misję Warszawy 2012-2015. Konferencje zostały zaplanowane jako pomoc w przybliżaniu wielu wartości, jakie propagował Jan Paweł II. Przewidziane są tematy dla różnych grup wiekowych: malutkich dzieci, klas szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, studentów, narzeczonych, małżonków, osób starszych. Poszczególne zagadnienia rozpatrywane są według trzech aspektów: wartość życia, wartość Kościoła i wartość rodziny.

W sensie ogólnym podmiotem konferencji jest człowiek: poznawanie własnego ja i poznanie drugiego człowieka traktowanego jako dar.

Konferencje opierają się na założeniach filozoficznych, psychologicznych (psychologia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, zawartych m.in. w Konstytucji RP, dokumentach Kościoła Katolickiego, literaturze fachowej (dydaktycznej i wychowawczej),

a ponadto na dobrej praktyce pedagogicznej. Tematy związane są z wartościami  ogólnoludzkimi: filozoficznymi, intelektualnymi, moralnymi i informacyjnymi, niezbędnymi do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Jednym z walorów tej publikacji będzie rozbudowana bibliografia.

Przy współpracy z Działem Naukowo-Badawczym oraz wybitnymi ekspertami z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, teologii, oświaty trwają prace nad wyborem i opracowaniem haseł do Małego słownika aksjologii wychowawczej. Wykaz haseł w pliku pdf patrz poniżej.

Wybrano już odpowiednie fragmenty z rozważań kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II do Drogi krzyżowej według myśli i tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Trwa wybór fotografii i opracowanie graficzne.

pdf Wykaz haseł.pdf