Konkurs Plastyczno–Literacki o Błogosławionej Bolesławie Lament…

Opublikowano: 25 lipca 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Edukacja · Konkursy
25 lipca 2016 | Kategorie: Aktualności, Edukacja, Konkursy

Rozstrzygnięcie II Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament (1862-1946)

W roku obchodów 70-tej rocznicy powrotu do Domu Ojca  błogosławionej Bolesławy Lament oraz w 25 rocznicę Jej beatyfikacji, Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy zaprosił dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie plastyczno – literackim zatytułowanym „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”. Do współpracy w organizowanie konkursu włączyli się: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Konkurs swoim Patronatem objęli: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Wydawnictwo WAM w Krakowie, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Dekanat Nidzicki, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – Oddział w Chicago.

Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament, wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji Błogosławionej we współczesnej rzeczywistości, integracja rodziny poprzez uczestnictwo w konkursie oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży. Ilość i różnorodność nadesłanych prac (886 plastycznych i 234 literackich z 243 placówek oświatowych i od osób indywidualnych) jest dowodem na to, że konkurs spotkał się z żywym  zainteresowaniem szerokiego grona osób w całej Polsce i poza jej granicami.19 marca 2016 r. Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnień. Komisja Konkursowa miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu. Niestety reguły konkursu nakładają na jurorów ograniczenia w kwestii przyznania nagród i wyróżnień. Chcielibyśmy, aby mimo to, każdy, kto przystąpił do konkursu, poświęcił swój czas i włożył serce w przygotowanie swojej pracy, czuł się zauważony i doceniony.