Nowość wydawnicza: Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 10. Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 5 września 2018 r.

Szczególny sposób posiadania ciała przez człowieka polega na tym, że można je sobie uświadomić i posługiwać się nim jako środkiem ekspresji dla swego samostanowienia.

(K. Wojtyła, Osoba i czyn)

Jan Paweł II – Prekursor teologii ciała wyakcentował, w Katechezach środowych, nowe spojrzenie na tę ważną dziedzinę teologii moralnej.

Wracając do pierwszych ksiąg Starego Testamentu papież zwrócił uwagę, że biblijne rozumienie człowieka dotyczy zarówno duszy, jak i ciała. Taki jest pełen obraz człowieka. Gdy poznajemy teologię ciała, poznajemy, poprzez ciało, swoją złożoną naturę. Ciało to także dar Boga dla człowieka.

Swoje środowe rozważania Jan Paweł II zakorzenił bardzo moc-no w tekstach biblijnych. Całe rozumowanie oparł na tekstach źródłowych, z których wyciągał prawdy dotyczące zdolności do międzyosobowej relacji miłości i ludzkiej płciowości.

Ukazujący się drukiem kolejny Zeszyt o Bożej Opatrzności, wy-dany przez Instytut Papieża Jana Pawła II, poświęcony jest więc istotnej części nauczania Jana Pawła II – Papieża rodziny.

Zawarte w Zeszycie rozważania Papieża przybliżą Czytelnikowi znaczenie relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną w aspekcie filozoficznym, teologicznym i społecznym.

Książka adresowana jest głównie do rodzin, małżeństw i wszystkich zainteresowanych nauczaniem Jana Pawła II.

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej

i kustosz powstającego Sanktuarium