Relacja: “Kochany Księże Prymasie”

Opublikowano: 10 czerwca 2019 r.
10 czerwca 2019 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Dział promocji

W niedzielę, 9 czerwca o godz. 19.30  w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze, odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Wieczorów Maryjnych – Katechezy z Janem Pawłem II w 40 rocznicę pielgrzymki Ojca św. na Jasną Górę” zatytułowane „Kochany Księże Prymasie!”. Związek jasnogórskiego nauczania Papieża Jana Pawła II z programem Kardynała Wyszyńskiego.

Mariolog – Wincenty Łaszewski i Paulin – o. Wojciech Dec podjęli tematy inspirowane homilią Ojca świętego z 4 czerwca 1979 roku.

W rocznicę pielgrzymki Jana Pawła do Ojczyzny i na Jasną Górę, wracamy do nauczania Ojca św. w cyklu siedmiu spotkań – katechez. Pragniemy, zagłębiając w czasie comiesięcznych katechez wejść na Jego duchowy szlak. Skorzystajmy z mapy Jego konkretnych wskazań, które potrzebują współczesnego odczytania.

W czasie trzeciej katechezy, szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

  • czym jest „polska droga do zwycięstwa przez Maryję”?
  • jaka była rola kard. A. Hlonda w misji Prymasa Wyszyńskiego?
  • próby upowszechnienia polskiego doświadczenia zwycięstwa?
  • jaką rolę spełnia Fatima w dziele maryjnego zwycięstwa w Kościele?