Nowość wydawnicza – Intertekstualność a Słowo Boże…

Opublikowano: 20 września 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
20 września 2016 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury to zbiorowa publikacja pod red. naukową dr M.K. Frąckiewicz i ks. prof. UKSW dr. hab. A.J. Najdy. Jest to książka poświęcona interdyscyplinarnemu spojrzeniu na Słowo Boże w perspektywie rozmaitych dziedzin badawczych i różnych przekazów kultury.

W zamyśle redakcyjnym niniejszy tom ma pomóc w uświadomieniu szerszemu kręgowi odbiorczemu pewnej propozycji współczesnego spojrzenia na język biblijno-religijny jako specyficzny kod kultury, który w określonych czasoprzestrzeniach  funkcjonuje w pewnych nowych kontekstach i wyzwala coraz to nowsze perspektywy interpretacji i odczytania Biblii. Jest to istotne, ponieważ na co dzień posługujemy się frazeologią biblijną.

Do dyskusji zostało zaproszone zróżnicowane grono badaczy i użytkowników języka: bibliści, językoznawcy, katecheci, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, neofilologowie, poloniści, socjologowie i teologowie. Każdy z autorów patrzy na język biblijno-religijny z perspektywy zawodowej, profesjonalnej i osobistej.

Poza wstępem, wprowadzeniem i zakończeniem praca podzielona jest na cztery zasadnicze części, noszące kolejno tytuły: „Rozumienie Słowa Bożego”, „Słowo Boże w słowie pięknym”, „Słowo Boże w dyskursie edukacyjnym” oraz „Słowo Boże w sztuce i kulturze ludowej”. 

Jest to ciekawa publikacja dla każdego, kto interesuje się wynikami badań i refleksją nad miejscem, rolą i funkcją języka biblijno-religijnego we współczesnych przekazach (np. w kazaniu, tekście literackim, publicystycznym, w reklamie, tekście gwarowym, w dziele malarskim), w szerokim kontekście. Badacze wskazali, że język biblijno-religijny to język Kościoła i kod kultury Europy, ciągle bardzo ważny, budujący świadomość i hierarchię wartości w oparciu o tradycję, odwołujący się do zbiorowej wyobraźni, stanowiący istotny element identyfikowalnej i ocalającej tożsamości współczesnego człowieka.

Język biblijno-religijny stanowi istotny element odzwierciedlający tożsamość ludzi XXI wieku. Fakt ten niewątpliwie potwierdzają podjęte i zaprezentowane w opracowaniu badania.

Zapraszamy.

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności

Zapowiedź: XXVI Targi Wydawców Katolickich

W dniach 23-26 września w Arkadach Kubickiego i w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie odbędą się XXVI Targi Wydawców Katolickich. Organizatorzy zatroszczą się o zachowanie wszelkich rygorów i zaleceń sanitarnych, tak, aby miłośnicy książek mogli czuć się...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!