Nowość wydawnicza: Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 4

Opublikowano: 20 lipca 2018 r.

Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 4 Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ameryki Środkowej, wydanie II uzupełnione i poprawione, Warszawa 2018.

Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do krajów Ameryki Środkowej w marcu 1983 roku. Podczas ośmiodniowej,  od 2 do 9 marca, 17. podróży apostolskiej, odwiedził wszystkie kraje tego obszaru, tj. Kostarykę, Nikaraguę, Panamę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Belize oraz Haiti. W roku 1996 odwiedził ponownie Nikaraguę, Salwador i Gwatemalę. Do tego ostatniego kraju, przybył raz jeszcze w roku 2002. Publikacja przybliża nauczanie papieża podczas pierwszej z tych podróży apostolskich.