Stanisław Łuć, Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II, wyd. II poszerzone

Opublikowano: 21 sierpnia 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
21 sierpnia 2015 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Stanisław Łuć, Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II, wyd. II poszerzone, Warszawa 2015.

Staraniem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazało się drugie wydanie książki doświadczonego i znanego przewodnika PTTK, Stanisława Łucia, Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II.

Pozycja składa się ze wstępu, osobnych tras tematycznych, podstawowej bibliografii przedmiotu. Poszczególne trasy w regionie mazowieckim (płocka, łomżyńska, radomska, siedlecka, Warszawski Szlak Papieski) otwierają przed czytelnikiem na nowo obraz dróg, z których niegdyś korzystał jeden z najwybitniejszych Polaków. Komentarz naświetla tę wielokrotną, w sposób różnorodny kontynuowaną, stałą Jego obecność – od wczesnych lat kapłaństwa ks. Karola Wojtyły, aż po pielgrzymki do kraju, w tym Mazowsza jako serca Polski.

Ze względu na rok św. Jana Pawła II, a także na ciekawe i odkrywcze, monograficzne ujęcie tematu, na zebranie danych w terenie, ich lokalizację i próbę scalenia, z uwagi na wstawki tekstów źródłowych, a przede wszystkim jasny cel główny – książka ze wszech miar zasługuje na upowszechnienie. Od pierwszego wydania Przewodnika minęły cztery lata. Sporo się zmieniło. Jan Paweł II został beatyfikowany i kanonizowany. Stał się dla nas już nie tylko wzorem do naśladowania, ale również pośrednikiem w modlitwie i pomocnikiem na krętych życiowych szlakach. Dzisiaj chodzimy drogami, którymi chodził święty człowiek.

Jego ścieżki na Mazowszu nie mają formy ciągłych szlaków, jednak wędrując po zaproponowanych w Przewodniku trasach, odwiedzamy miejsca, gdzie zostawił swoje ślady, czasem także pamiątki, które z czasem stają się rodzajem relikwii. Kult Świętego jest na Mazowszu bardzo żywy, powstają nowe pomniki, witraże, obrazy, czasem ołtarze jemu poświęcone. Budowane są nowe kościoły pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Szczególnie ważne miejsce zajmują „żywe pomniki”, a więc instytucje, szkoły, inicjatywy.

Drugie wydanie Przewodnika próbuje nadążyć za tymi zmianami, dlatego zostało rozszerzone. Mamy nadzieję, że spotka się z przychylnym przyjęciem odbiorców i ułatwi dotarcie do miejsc papieskich na Mazowszu.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II